Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési irányelvek - Hoffmann Kft. - 2017-11-12.

Adatkezelési irányelvek

Hoffmann Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Kötő utca 9.

Adószám: 10798401-2-13

Cégjgyzékszám: 13-09-066170

Adatkezelési irányelvek hatálya: 1.) A jelen Adatkezelési irányelvek rendelkezéseit kell alkalmazni és figyelembe venni minden olyan kapcsolatfelvételnél, megkeresésnél, kereskedelmi ügyletnél, amely az Hoffmann Kft. mint eladó, (továbbiakban Szállító), valamint valamely jogi személyiség, mint Megrendelő vagy magánszemély (továbbiakban Vevő) között jön létre. 2.) Szállító a saját weboldalán, a www.hoffmannkft.hu oldalon nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja és kezeli azokat. A kapcsolat oldalon küldött megkeresésre jelen dokumentum Adat- és információkezelés 1. pontja az irányadó. 3.) Szállító saját weboldalán nem használ cookie-kat (sütiket). 4.) Minden esetben amikor Vevő felkeresi ezen weboldalt, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére, melyekből az Vevő személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Vevőt erre a weboldalra irányította vagy Vevő által használt böngésző típusa. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk a Vevő demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a Vevő személye nem azonosítható, nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatnak. Adat- és információkezelés 1.) Szállító a Vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag az Általános szállítási és értékesítési feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Vevő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes, ugyanakkor a számlázáshoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat köteles átadni. 2.) A Vevő nem emel kifogást az ellen, hogy a Szállító, részére elektronikus úton, illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön. A Vevő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes elhagyását kezdeményezni írásban, ami alapján a Szállító köteles az ilyen küldemények továbbítását leállítani. 3.) Vevő köteles a mindenkori rendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden információt, know-how-t és más üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelni. A Szállító kifejezett egyetértése nélkül Vevő semmiféle információt, iratot, dokumentációt, rajzot, ábrát vagy egyéb dokumentumot harmadik félnek át nem adhat, vagy egyéb módon nem tehet hozzáférhetővé. A Szállító ugyanilyen formában és módon kötelezettséget vállal a Vevő dokumentumainak bizalmas kezelésére. 4.) A Szállító a Vevő konkrét, erre vonatkozó jóváhagyása nélkül nem osztja meg a személyes adatait semmilyen harmadik személlyel, amely marketing célokra kívánja azt felhasználni. Kapcsolat A Hoffmann Kft. a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretében kezelt adatok tekintetében ?adatkezelőként? jár el. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, lépjen kapcsolatba velünk: Tel.: +36-23-420-245 E-mail cím: info@hoffmannkft.hu Postai úton: 2040 Budaörs, Kötő u. 9.